ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

مسمویت نیتراتی در نشخوارکنندگان (بخش دوم)

مسمویت نیتراتی در نشخوارکنندگان (بخش دوم) ۱۳۹۶/۸/۱۵ 2:34:23 PM

در این بخش مقاله می‌پردازیم به: مکانیسم و چگونگی ایجاد مسمومیت نیتراتی، اثرمتقابل و تداخل با منبع پروتئینی، اثر متقابل و تداخل با ویتامینA، عادت‌پذیری به نیترات و نیتریت

عناوین اصلی