ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

سندروم مرگ زودهنگام در میگوها

بیماری EMS در میگو

بیماری EMS در میگو ۱۳۹۶/۸/۱۴ 12:14:29 PM

بیماری EMS یکی از بیماری‌های باکتریایی در میگو است که با عنوان سندروم مرگ زودهنگام در میگوها شناخته شده است که به آن سندروم نکروز حاد هپاتوپانکراس نیزگفته می‌شود.

عناوین اصلی