• آشنایی با میازیس در دام

    آشنایی با میازیس در دام

    به آلودگی اندام‌ها یا بافت‌های بدن حیوانات یا انسان با مراحل نوزادی مگس‌ها، میاز یا میازیس می‌گویند.

عناوین اصلی