ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کیسه زرده

عفونت کیسه زرده

عفونت کیسه زرده ۱۳۹۶/۸/۱۱ 12:44:08 PM

میکروارگانیسم‌های مختلفی باعث آلودگی و عفونت کیسه زرده می‌شوند. باکتری E.coli سردسته اجرام میکروبی در عفونت زرده است که هم می‌تواند ازطریق عفونت اویدوکت و هم از طریق آلوده شدن پوسته تخم‌مرغ باشد.

عناوین اصلی