ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گربه آبی روسی (Russian Blue Cat)

گربه آبی روسی (Russian Blue Cat) ۱۳۹۶/۸/۳ 11:13:12 AM

در نام‌گذاری گربه آبی روسی (Russian Blue Cat) کلمه‭ ‬آبی‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬ته‭ ‬رنگ‭ ‬خاکستری‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬آبی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬نژاد‭ ‬گربه‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود.

عناوین اصلی