• واکسن‌های ویروسی دامی

  واکسن آبله بزی

  واکسن آبله بزی

  واکسن آبله بزی به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری آبله در بز و بزغاله استفاده می‌شود. این واکسن محصولی از واکسن و سرم‌سازی رازی است.

 • بیماری آبله در گوسفند و بز (Pox)

  بیماری آبله در گوسفند و بز

  آبله گوسفند و آبله بز دو بیماری جدا از هم هستند و عامل هریک گونه‌ای از ویروس آبله می‌باشد که فقط میزبان اصلی خود یعنی «گوسفند» و یا «بز» را مبتلا می‌کند و در میزبان دیگر بیماری‌زائی ندارد.

 • واکسن آبله بزی و گوسفندی TC

  واکسن آبله بزی و گوسفندی TC

  واکسن آبله بزی و گوسفندی TC جهت ایمن‌سازی فعال علیه بیماری آبله در دام (گوسفند و بز) مصرف می‌شود.

 • بیماری آبله در دام (بخش اول)

  آبله در دام

  آبله بیماریهای ویروسی حاد هستند که بسیاری از حیوانات از قبیل انسان و پرندگان (به غیر از سگ‌سانان) را آلوده می‌کنند. به طور مشخص ضایعات در پوست و مخاطات پراکنده هستند.

عناوین اصلی