• چگونه به امنیت غذایی از مزرعه تا سفره کمک کنیم؟

  سلامت دام

  سلامت گوشت و محصولات دامی از جمله موضوعاتیست که باید همواره به آن توجه داشت. با داشتن دام سالم می‌توان از سلامت محصولات غذایی مورد استفاده تا حد زیادی اطمینان حاصل کرد.

 • بیماری آبله در گوسفند و بز (Pox)

  بیماری آبله در گوسفند و بز

  آبله گوسفند و آبله بز دو بیماری جدا از هم هستند و عامل هریک گونه‌ای از ویروس آبله می‌باشد که فقط میزبان اصلی خود یعنی «گوسفند» و یا «بز» را مبتلا می‌کند و در میزبان دیگر بیماری‌زائی ندارد.

 • واکسن آبله بزی و گوسفندی TC

  واکسن آبله بزی و گوسفندی TC

  واکسن آبله بزی و گوسفندی TC جهت ایمن‌سازی فعال علیه بیماری آبله در دام (گوسفند و بز) مصرف می‌شود.

 • بیماری آبله در دام (بخش اول)

  آبله در دام

  آبله بیماریهای ویروسی حاد هستند که بسیاری از حیوانات از قبیل انسان و پرندگان (به غیر از سگ‌سانان) را آلوده می‌کنند. به طور مشخص ضایعات در پوست و مخاطات پراکنده هستند.

عناوین اصلی