• ماهی گلدفیش واکین (wakin)

    ماهی گلدفیش واکین

    ماهی واکین (wakin) گلدفیش معمولی ژاپن می‌باشد هرچند از چین نشأت گرفته است. دم واکین باعث می‌شود که یک ماهی منحصر به فرد باشد.

عناوین اصلی