ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

ماهی گلدفیش واکین (wakin)

ماهی گلدفیش واکین (wakin) ۱۳۹۶/۷/۳۰ 11:48:21 AM

ماهی واکین (wakin) گلدفیش معمولی ژاپن می‌باشد هرچند از چین نشأت گرفته است. دم واکین باعث می‌شود که یک ماهی منحصر به فرد باشد.

عناوین اصلی