ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

شینوک

سگ شینوک (Chinook)

سگ شینوک (Chinook) ۱۳۹۶/۷/۲۰ 10:49:45 AM

سگ شینوک (Chinook) دارای عضلاتی فشرده است که او را تبدیل به یک سگ سورتمه مهربان کرده است. برای کار در گروه پرورش داده شده‌اند و اصلاً پرخاشگر نسیتند. اکثر شینوک‌ها بهترین حیوانات خانگی برای کودکان هستند.

عناوین اصلی