ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

ماهی گلدفیش اوراندا (Oranda Goldfish)

ماهی گلدفیش اوراندا (Oranda Goldfish) ۱۳۹۶/۷/۱۲ 11:26:24 AM

ماهی گلدفیش اوراندا (Oranda Goldfish) یکی از چندین گونه ماهی‌های گلدفیش است. نقطه تمایز این ماهی با سایر ماهی‌های این دسته، برجستگی کلاه خود مانندی است که بر روی سر ماهی وجود دارد.

عناوین اصلی