• ماهی گلدفیش چشم آسمانی (telescope eye goldfish)

    گلدفیش چشم آسمانی

    ماهی گلدفیش تلسکوپی (telescope eye goldfish) با نام‌های گلدفیش چشم آسمانی و گلدفیش چشم اژدهایی نیز شناخته می‌شود. علت نامگذاری این ماهی با این اسامی، چشم‌های برجسته و بیرون زده ماهی است.

عناوین اصلی