• اسب نژاد استاندارد برد (standardbred horse)

    اسب نژاد استاندارد برد

    اسب نژاد استاندارد برد آمریکایی (American standardbred) برای مسابقه مالبندی استفاده می‌شود و اسب تروبرد انگلیسی برای مسابقات سوارکاری با مانع و کورس بدون مانع می‌باشد.

عناوین اصلی