• ماهی گلدفیش شابونکن (shubunkin goldfish)

    ماهی گلدفیش شابونکن

    ماهی شابونکین (shubunkin goldfish) که در لغت به معنی ابریشم زربفت سرخ است، نوعی گلدفیش مقاوم و تک‌دم با فلس‌های صدفی رنگ و نقش‌های موسوم به کالیکو است.

عناوین اصلی