• هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

  هشتمین کنفرانس ملی ماهی‌شناسی ایران

  به نقل از سایت رسمی کنفرانس، "هشتمین کنفرانس ملی ماهی‌شناسی ایران در 19 و 20 شهریور ماه ۹۹ توسط دانشگاه تربیت مدرس، انجمن ماهی‌شناسی ایران در شهر تهران - دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

 • هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

  هفتمین کنفرانس ملی ماهی‌شناسی ایران

  فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی ماهی‌شناسی ایران در تاریخ آبان ۹۸ در محل دانشگاه لرستان، انجمن ماهی شناسی ایران برگزار خواهد شد.

 • پنجمین کنفرانس ماهی شناسی ایران

  پنجمین کنفرانس ماهی‌شناسی ایران

  فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ماهی‌شناسی ایران، آذر ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، انجمن ماهی‌شناسی ایران

عناوین اصلی