ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

اسب کوارتر

اسب نژاد کوارتر (american quarter horse)

اسب نژاد کوارتر (american quarter horse) ۱۳۹۶/۶/۲۰ 10:52:13 AM

اسب نژاد کوارتر (american quarter horse) نژادی آمریکایی است و از آمیزش نژادهای عرب، بارب و اسپانیایی به وجود آمده و با آمیزش با اسب‌های اصیل انگلیسی اصلاح یافته‌است.

عناوین اصلی