• هماتوم در حیوانات

    هماتوم در دام

    تجمع خون، به مقدار زیاد در زیر پوست، در اثر پارگی عروق خونی، هماتوم می باشد.

  • صدمات و جراحات پوستی در حیوانات و دام

    صدمات و جراحات پوستی در حیوانات و دام

    صدمات و جراحات پوستی عارضه‌های معمول در دامداری‌ها می‌باشد که درصورت عدم رسیدگی و مراقبت، ممکن است پیامد وخیم داشته باشد.

عناوین اصلی