• بیماری پوستی آبسه در اسب

    بیماری پوستی آبسه در اسب

    آبسه تجمعی چرکی است. در آبسه‌های پوستی در لایه زیرین پوست چرک تجمع می‌کند آبسه‌ها با تجمع چرک موجب تورم می‌شوند.

عناوین اصلی