• هایفما در سگ ها

    هایفما در سگ‌ها

    بیماری هایفما (HYPHEMA)، وجود خون در جلوی محفظه چشم است که دلایل متعددی دارد. مقدار خون در چشم می‌تواند متفاوت باشد.

عناوین اصلی