• جشنواره بزرگ اسب اصیل ترکمن

    جشنواره بزرگ اسب اصیل ترکمن

    جشنواره بزرگ اسب اصیل ترکمن به مدت سه روز از تاریخ 1 الی 3 شهریور ماه در مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران برگزار خواهد شد.

عناوین اصلی