• لوازم زندگی ایگوانا

    لوازم زندگی ایگوانا

    در ابتدای ورود ایگوانا به خانه‌تان برایش یک مکان مخفی ایجاد کنید. اجازه دهید تا با مکانی که درآن قرار گرفته احساس راحتی کند سپس می‌توانید آن فضای مخفی را ازبین ببرید و حیوان را در کنار خود نگه دارید.

  • تغذیه و نگهداری خزندگان

    تغذیه و نگهداری خزندگان

    همانطور که وجود املاح بخصوص کلسیم و ویتامینA و ویتامینD که‌ برای رنگ و ریزش مو در پستاندارن مهم است برای خزندگان هم اهمیت خیلی خیلی زیادی دارد.

عناوین اصلی