ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

سگ پوینتر مو کوتاه آلمانی (German Shorthaired Pointer)

سگ پوینتر مو کوتاه آلمانی (German Shorthaired Pointer) ۱۳۹۶/۵/۱۹ 9:31:53 AM

سگ پوینتر مو کوتاه آلمانی (German Shorthaired Pointer) اولین نژادی است که به منظور شکار از آن استفاده شد. خلق و خو و زیرکی آنرا به یک حیوان معاشرتی و اجتماعی چه در منزل و چه در محیط بیرون تبدیل کرده است.

عناوین اصلی