• سنوریازیس (سرگیجه گوسفندی)

    سنوریازیس سرگیجه گوسفندی

    سنوریازیس در اثر تهاجم سنورس سربرالیس C.cerebralis (مرحله واسط کرم نواری تنیا مولتی‌سپس) به دستگاه عصبی مرکزی ایجاد می‌شود و باعث ایجاد کیست درروی پرده‌های مغزی می‌شود.

عناوین اصلی