• مرغ و خروس نژاد مینیاتوری یا سبرایت (SEBRIGHT FOWL)

    مرغ و خروس مینیاتوری یا سبرایت

    مرغ و خروس نژاد مینیاتوری یا سبرایت (SEBRIGHT FOWL) از ماکیان از دسته مرغ و خروس‌های انگلیسی محسوب می‌شوند ولی از لحاظ تجاری توجیه اقتصادی نداشته و به عنوان مرغ و خروس زینتی مورد اقبال زیادی هستند.

عناوین اصلی