• ماهی سیکلید تگزاس سبز (Green Texas Cichlid)

    سیکلید تگزاس سبز

    در ماهی سیکلید تگزاس سبز (Green Texas Cichlid) ماهی نر توانایی رشد تا ۳۰ سانتی‌متر را دارد. از خصوصیات جالب این ماهی این است که جفت ماهی، قبل از تخم‌ریزی، آرواره‌های خود را به یکدیگر قفل می‌کنند.

عناوین اصلی