• رطوبت مناسب سالن مرغداری

    رطوبت مناسب سالن مرغداری

    رطوبت سالن مرغداری به خصوص در دو هفته اول مهم است. پدهای خنک‌کننده در مناطق گرم و خشک علاوه بر ایجاد رطوبت مناسب، دمای سالن را هم کاهش می‌دهند.

  • رطوبت در سالن مرغداری

    رطوبت سالن مرغداری یکی از بزرگترین مسائل در سیستم بسته می‌باشد. این رطوبت ناشی از مدفوع و همچنین رطوبت هوای تنفسی می‌باشد. تقریباً تنها راه نجات از رطوبت سالن، افزودن جریان هوا در آن می‌باشد.

عناوین اصلی