ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

آشنایی با اسب خزر (Caspian horse)

آشنایی با اسب خزر (Caspian horse) ۱۳۹۶/۵/۱ 9:45:18 AM

اسب خزر (Caspian horse) قدیمی‌ترین اسب موجود در دنیا است به طوری که اصالت آن به دوران قبل از تاریخ برمی‌گردد. این اسب بسیار دلیر بوده و به هیچ وجه در مقابل انسان از اندام‌های دفاعی خود استفاده نمی‌کند.

عناوین اصلی