ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

علت و چگونگی تغذیه اجباری (خوراندن داروی مایع و مواد آبکی به دام)

علت و چگونگی تغذیه اجباری (خوراندن داروی مایع و مواد آبکی به دام) ۱۳۹۴/۹/۲۰ 4:46:30 PM

گاوهای تازه‌زا با تغییرات متعددی مواجه می‌باشند از جمله: زایش کردن و انداختن جفت، شروع تولید شیر، و قرار گرفتن نوک پستانها و رحم در معرض باکتریها می‌باشد. همچنین از دیگر تغییرات می‌توان به عوض شدن جیره و مواد خوراکی و اضافه کردن موادی که سیستم ایمنی را بهبود می‌دهد اشاره کرد.

عناوین اصلی