• دهان، بزاق و مری در گاو

    معرفی دستگاه گوارش گاو (بخش اول)

    دستگاه گوارش نشخوارکنندگان

    شناخت دستگاه گوارش گاو می‌تواند به تامین نیازهای تغذیه‌ای گاو کمک زیادی کند. آشنایی با آن می‌تواند به شما کمک کند تا اطمینان پیدا کنید که گاوها مواد مغذی مورد نیاز خود را برای حفظ و بهبود عملکرد تولید دریافت می‌کنند.

عناوین اصلی