• ماهی سیکلید دارف (Dwarf Cichlid)

    ماهی سیکلید دارف

    ماهی سیکلید دارف (Dwarf Cichlid) (کوتوله) با نام سیکلید آپیستوگراما (اشاره به ظرافت و زیبایی ماهی) نیز نامگذاری می‌شود. این نوع سیکلید به هفتاد گونه تقسیم شده است.

عناوین اصلی