• ماهی تگزاس باکس (Dwarf Texas Cichlid)

    ماهی تگزاس باکس

    ماهی تگزاس باکس (Dwarf Texas Cichlid) یا تگزاس کوتوله از دسته سیکلیدهای هیبریدی است. تگزاس کوتوله با نام‌های تگزاس باکس و تگزاس بالن نیز شناخته می‌شود.

عناوین اصلی