ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

پرورش شتر

پرورش شتر ۱۳۹۴/۷/۱۱ 12:25:01 PM

شتر تنها حيوان اهلی است که می‌تواند در آب و هوای جاهای خشک و نیمه خشک زندگی کند.