• خوراک دام غنی شده

  تابان گوساله پرواری

  خوراک دام غنی شده تابان پروار

  خوراک دام غنی شده تابان گوساله پرواری فاقد هرگونه آنتی‌بیوتیک و هورمون می‌باشد. حاوی باکتری‌های مفید شکمبه و دیواره‌ی ساکارومیسس سرویسیه

 • خوراک دام غنی شده

  تابان گوسفندی

  تابان گوسفندی

  خوراک دام غنی شده تابان گوسفندی، حاوی پروبیوتیک، پری بیوتیک و محیط کشت مخمر زنده - غنی شده با مس و سلنیوم - حاوی باکتری‌های مفید شکمبه، دکستران و دیواره مخمر

 • خوراک دام غنی شده

  تابان 100

  خوراک دام غنی شده تابان 100

  خوراک دام غنی شده تابان 100 حاوی پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و محیط کشت مخمر زنده. حاوی باکتری‌های مفید شکمبه، دکستران و دیواره مخمر

عناوین اصلی