ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

تولک رفتن و پرریزی کبوتر

تولک رفتن و پرریزی کبوتر ۱۳۹۶/۴/۸ 5:17:59 PM

تولک رفتن از نظر ظاهری همراه با پرریزی و جایگزینی پرها و آغاز سیر قهقرای ارگان‌های تولیدمثلی و قطع تخمگذاری می‌باشد.

عناوین اصلی