• ماهی سیکلید گورخری (Convict Cichlid)

    ماهی سیکلید گورخری

    ماهی سیکلید گورخری (Convict Cichlid) دارای خط‌های سیاه راه راه بر روی بدنی خاکستری است. باله‌ها نیز رنگ متمایل به سبز دارند. ماهی ماده دارای رنگ نارنجی در قسمت زیرین شکم و باله پشتی است.

  • تکثیر و پرورش سیکلید گورخری (Convict Cichlid Breeding)

    تکثیر و پرورش سیکلید گورخری

    سیکلید گورخری از دسته سیکلیدهای آمریکایی است که تکثیر آن در آکواریوم‌های خانگی به سادگی امکان‌پذیر است. سیکلید گورخری در سن چهار ماهگی بالغ شده و توانایی تولیدمثل خواهد داشت.

عناوین اصلی