ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

آکاراپیس

بیماری آکاریوز در زنبورعسل

بیماری آکاریوز در زنبورعسل ۱۳۹۶/۳/۲۹ 11:47:21 AM

عامل بیماری آکاریوز در زنبورعسل کنه‌ای است به نام آکاراپیس وودی یا مایت تراشه ای (Acarapis voodi) که از گونه‌ی کنه‌های گیاهی است، در داخل مجاری تنفسی زندگی می‌کند و یک انگل داخلی به حساب می‌آید.

عناوین اصلی