ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

رخداد مادر زادی بینی کج (Wry nose) در یک رأس کره اسب ایرانی

رخداد مادر زادی بینی کج  (Wry nose) در یک رأس کره اسب ایرانی ۱۳۹۶/۳/۲۹ 10:44:27 AM

بینی کج (کمپیلوراینوز جانبی) یک کوتاهی و انحراف فک فوقانی، دندان‌های ثنایا، استخوان بینی و تیغه بینی می‌باشد. این حالت ممکن است به تنهایی یا همراه با سایر بد شکلی‌ها مانند گردن کج، شکاف کام و کوتاهی فک بالا یا پایین رخ دهد.

عناوین اصلی