• انگل های روده ای در ماهیان آکواریومی (Intestinal Parasites)

    انگل‌های روده‌ای در ماهیان آکواریومی Intestinal Parasites

    انگل‌های روده‌ای از شایع‌ترین بیماری ماهی‌های آکواریومی است که بر خلاف بیماری‌های عفونی و ویروسی تقریبا بین بیشتر ماهی‌ها مشترک می‌باشد.

  • انگل هگزامیتا (Hexamita) در ماهی

    انگل هگزامیتا Hexamita در ماهی

    هگزامیتا یک انگل تاژکدار می‌باشد که به عنوان فلور طبیعی روده ماهیان به ویژه آزاد ماهیان وجود دارد. در ماهی‌های آکواریومی نیز رشد می‌کند و سبب سوء‌هاضمه می‌شود و معمولاً با علائمی چون ایجاد چاله‌هایی در سر (Hole in the Head) و اطراف چشم ماهی همراه است.

عناوین اصلی