ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

ماکائو

معروفترین طوطی ها در ایران

معروفترین طوطی ها در ایران ۱۳۹۶/۳/۲۱ 10:48:01 AM

طوطی‌ها انواع گوناگونی دارند که با رنگ‌های متنوع پرهای بال و پرهای سر و دم از هم متمایز می‌شوند. بال‌های طوطی‌سانان رنگین و منقارشان خمیده و کژ است، بعضی کاکل و دم کوتاه و بعضی دم دراز دارند.