• بیماری VHS و راهکارهای جلوگیری از انتشار آن

    بیماری VHS یا سپتی سمی خونریزی‌دهنده ویروسی یک بیماری حاد ماهیان آب شیرین و دریایی بوده که می تواند بر تعداد گونه ماهیان ورزشی و تفریحی و تجاری تاثیرگذار باشد.

عناوین اصلی