• ماهی سیکلید پورت آکارا (Port Acara Cichlid)

    ماهی سیکلید پورت آکارا

    سیکلید پورت آکارا دارای بدنی قهوه‌ای به همراه خطوط و نقاط سیاهی است که از انتهای سر تا ابتدای دم امتداد یا فته‌اند. این نقاط مانند یک خط افقی در قسمت میانی بدن این ماهی قرار گرفته‌اند. با افزایش سن ماهی نقاطی سبز، زرد و نارنجی رنگ نیز بر روی بدن نمایان می‌شوند.

عناوین اصلی