ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

رنگ فحل یاب

Tail Paint

اسپری و رنگ فحل یاب

اسپری و رنگ فحل یاب ۱۳۹۲/۱۱/۹ 3:37:30 PM

اسپری یا رنگ فحل‌یاب زوفا با استفاده از عمل سوار شدن سایر گاوها بر روی گاو فحل قادر به تشخیص گاوهای فحل می‌باشد.

عناوین اصلی