ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

پیراکرم

Piracream

کرم پستانی (پیراکرم)

کرم پستانی (پیراکرم) ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ 10:21:04 PM

کرم پستانی (پیراکرم) کرم مرطوب کننده، ضدعفونی کننده و نرم کننده بافت پستان است.