• جعبه وسایل ضروری دامدار

    جعبه وسایل ضروری دامدار

    چرا لازم است چنین جعبه‌ای ‌داشته باشیم؟

  • محلول ضدعفونی - Iodine Ticture

    تنطورید

    تنتورید که محلول الکلی از ید و یدید پتاسیم است طیف وسیعی به لحاظ ضدعفونی‌کنندگی دارد که شامل اثرات ضد باکتری، ضد قارچ و ضد ویروس می‌باشد.تنتور ید محصولی از شرکت فاضل درخشان است.

عناوین اصلی