• ضد عفونی کننده پستان - Tit Poosh Derakhshan

    تیت پوش درخشان

    از جمله شایع‌ترین بیماری‌ها در میان گله‌های دامی می‌توان بیماری ورم پستان را نام برد. ضدعفونی کننده پوشش‌دار تیت پوش درخشان جهت ضدعفونی و پاکیزه نگاه داشتن کارتیه‌ها به کار می رود.

عناوین اصلی