ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سولفادین

محلول استریل تزریقی - Sulfadin

سولفادیمیدین سدیم (سولفادین)

سولفادیمیدین سدیم (سولفادین) ۱۳۹۲/۱۱/۸ 12:12:48 AM

هر میلی‌لیتر داروی سولفادین حاوی 333 میلی‌گرم سولفادیمیدین سدیم می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.

عناوین اصلی