• انواع نژاد شتر

    انواع نژاد شتر

    همانطور که می‌دانیم شتر دارای دو نژاد یک کوهانه و دو کوهانه است، که هریک از این دو نژاد دارای تیپ‌های مختلف و فراوانی است.

عناوین اصلی