ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

شتر مهاری

انواع نژاد شتر (بخش اول)

انواع نژاد شتر (بخش اول) ۱۳۹۶/۳/۶ 11:31:01 AM

همانطور که می‌دانیم شتر دارای دو نژاد یک کوهانه و دو کوهانه است، که هریک از این دو نژاد دارای تیپ‌های مختلف و فراوانی است.

عناوین اصلی