ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

نیش زنبور

نیش زنبور، قاتل ویروس ایدز

نیش زنبور، قاتل ویروس ایدز ۱۳۹۲/۷/۱۹ 8:19:05 PM

به نوشته تارنمای انجمن فیزیک، نویسندگان این مقاله سلول‌های انسانی را از اندام جنسی بانوان انتخاب کردند که معمولا مکان ورود ویروس HIV هستند.

عناوین اصلی