ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

روبورانته

کلسیم فسفوریل کولین کلراید کازئین پپتید Roborante

روبورانته

روبورانته ۱۳۹۲/۵/۲۷ 11:17:17 PM

روبورانته دارویی منحصر به فرد بوده که ترکیبی از چند مولکول موثر کلسیم، انرژی، کازئین پپتید می‌باشد و برای گاوهای شیری در دوران شیردهی بسیار مفید است.

عناوین اصلی