• کاغذ جوجه VIOSION

    کاغذ جوجه VIOSION

    کاغذ جوجه VIOSION برای مصرف در مرغداری‌های صنعتی

  • CHICKPAPER

    کاغذ بهداشتی جوجه

    کاغذ بهداشتی جوجه می‌تواند برای سهولت دسترسی به آب و دان استفاده شود و همچنین مزیت‌های بهداشتی این نوع کاغذ باعث شده تا مورد استفاده و استقبال پرورش‌دهندگان جوجه قرار بگیرد.

عناوین اصلی