ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کی رن تریر

سگ کی رن تریر (Cairn Terrier)

سگ کی رن تریر (Cairn Terrier) ۱۳۹۶/۲/۱۱ 11:09:35 AM

سگ کی‌رن تریر (Cairn Terrier) سگی است فعال، بازیگوش و سخت کوش از گروه تریرهای پاکوتاه. باهوش، باوفا و بامحبت. سگ مستقلی است و به نظرمی‌آید حس استقلال طلبی در ماده‌ها بیشتر می‌باشد، اصولاً نرها پر محبت‌تراند.

عناوین اصلی